Recicla a la casa rural

Recicla a la casa rural per preservar el medi ambient. S’ha de poder compaginar el temps d’oci amb bones pràctiques i bons hàbits. Aplicar rutines per ajudar a baixar el ritme de generació de residus.

Recicla ara pensat per un futur. Fent turisme rural es pot gaudir de l’estada i contribuir en el nostre entorn. Si triem correctament evitem llençar productes que embruten i malmeten l’entorn natural. Disposem dels contenidors de reciclatge per fer més fàcil la selecció:
– Al blau, paper i cartró.
– Al verd, el vidre.
– Al groc, envasos de plàstic i llaunes.
– Al gris, el rebuig.
Si protegim el medi ambient no s’esgotaran facilment els recursos naturals. Millorarem la qualitat de vida. Reciclar és reflexe de cultura i demostra ser conscient de la responsabilitat social que tenim com a persones. A part es pot fer ús de bones pràctiques com no malbaratar ni l’aigua ni la llum si no ens cal.
És imprescindible que assumim que tenim davant nostre un problema per a tothom. S’ha de solucionar amb voluntat i des de casa. Entre tots, s’ha d’aconseguir una societat més sana i sostenible. Per a nosaltres i per a les generacions futures.
Un gest tan senzill com reciclar contribueix a avantatges per al medi ambient, l’economia i la salut. Es lluita contra el canvi climàtic

En la gestió dels residus cal aplicar la regla de les 3R:

  • Reduir: evitar o disminuir la generació de residus.
  • Reutilitzar: donar-li un nou ús al producte abans de llençar-lo.
  • Reciclar: depositar els residus de forma correcta al color del contenidor que correspongui.

No reciclar, no només produeix inconvenients en la nostra societat sinó que també repercuteix a la nostra flora i fauna.
La importància de reciclar radica en el fet de separar bé. Això es tradueix en dipositar cada residu dintre del contenidor pertinent.

Separar bé és la base!

0

Add a Comment